Jurnalk3

Getaran Dan Tekanan Panas

Getaran (vibration) Getaran dapat diartikan sebagai gerakan dari suatu sistem bolak-balik. Getaran banyak di timbulkan dari lingkungan kerja dengan pengoperasian mesin mesin, alat-alat berat (excavator,...

Info K3

Penilaian Iklim Kerja

Untuk mengetahui iklim kerja disuatu tempat kerja dilakukan pengukuran besarnya tekanan panas (heat strees). Salah satu caranya mengukur indeks suhu basah dan Bola (ISBB). a.Untuk...