Info K3

Penilaian Iklim Kerja

Untuk mengetahui iklim kerja disuatu tempat kerja dilakukan pengukuran besarnya tekanan panas (heat strees). Salah satu caranya mengukur indeks suhu basah dan Bola (ISBB). a.Untuk...