jurnalk3.com

Bagaimana Penyakit Akibat Kerja Debu Asbes

Debu Debu dapat menyebabkan penyakit yang disebut pneoumocniosis. Pneumoconiosis adalah segolongan penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh penimbunan debu dalam paru-paru, termasuk penyakit jabatan yang...