jurnalk3.com

CARA AMAN BEKERJA DENGAN MENGGUNAKAN TANGGA

TANGGA Tangga adalah peralatan terbaik yang digunakan untuk mencapai suatu tempat kerja diatas. Tangga digunakan hanya sebagai tempat kerja untuk pekerjaan singkat, dan hanya cocok...

Keselamatan Kerja

Pengaruh Penerangan yang Buruk

Penerangan dapat dikatakan “buruk” apabila memiliki intensitas penerangan yang rendah untuk jenis penerangan yang sesuai, distribusi yang tidak merata, mengakibatkan kesilauan, dan kurangnya kekontrasan. Para...