Jurnalk3.com

KESELAMATAN KERJA

Keselamatan Kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja sangat erat...