Penyebab Kecelakaan karena Bahan Kimia

Faktor KimiaDari berbagai peristiwa, kecelakaan dalam industry dapat disebabkan oleh 4 (empat) factors, yaitu:

a.Alat dan bahan yang tidak aman
Penggunaan alat yang kurang aman atau rusak dan penggunaan bahan kimia berbahaya, termaksud dalam kategori ini.

b.Keadaan tidak aman
Ruang kerja terkontaminasi, suhu terlalu tinggi, gudang penyimpanan tidak teratur dan sebagainya.

c.Tingkah laku pekerja
Kecenderungan pekerja untuk menimbulkan kecelakaan mungkin disebabkan oleh beberapa hal :
1)Lalai atau ceroboh dalam bekerja
2)Meremehkan kemungkinan setiap bahaya.
3)Tidak melaksanakan prosedur kerja sesuai dengan standar kerja yang diberikan.
4)Tidak disiplin dalam menaati peraturan keselamatan kerja, termaksuk pemakaian alat pelindung diri.

d.Pengawas
Pengawas dalam suatu industry dapat ikut andil atau bahkan menyebabkan kecelakaan apabila:
1)Memberikan prosedur yang tidak benar atau bahaya.
2)Kurang mengetahui atau tidak dapat mengantisipasi akan kemungkinan adanya bahaya.
3)Terlalu lemah dalam menegakkan disiplin kerja bagi para pekerja untuk menaati peraturan keselamatan kerja.
Dari keempat factor diatas, penyebab kecelakaan dapat pula dikelompokkan menjadi 2, yaitu keadaan dan tindakan yang tidak aman. Kecelakaan besar biasanya terjadi akibat kombinasi dari dua sebab tersebut. Data dari berbagai kasus menunjukkan bahwa sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh factor manusia, baik pekerja, maupun pengawas.