Bagaimana Jenis dan Cara Penggunaan Alat Pelindung Diri yang Benar

...n yang cukup terhadap bahaya yang dihadapi tenaga kerja/sesuai dengan sumber bahaya yang ada. Tidak mudah rusak. Tidak mengganggu aktifitas pemakai. Mudah diperoleh dipemasaran. Memenuhi syarat spesifik lain. Nyaman dipakai. Alat-alat pelindung anggota badan Badan kita terdiri dari beberapa bagian, semuanya itu harus terlindung diwaktu melaksanakan pekerjaan. Alat-alat pelindung bagian adalah sbb: Alat Pelindung Mata, Mata harus terlindung dari...

Alat untuk Mengangkat Orang Cedera

...la saja. Usahakan korban diangkat dalam posisi mendatar atau lurus. Bila korban harus diangkut, bawalah dalam posisi berbaring atau setengah berbaring. Tiap bagian tubuh korban disangga dan angkat sesuai garis lurus. Buatlah alat pengangkut atau tandu dari daun pintu yang dilepaskan atau papan yang agak lebar. Bila benda-benda ini tidak didapatkan, buatlah tandu dan dua tongkat dengan sehelai selimut atau dua buah jaket. Bila tandu dibuat dan...

Jenis Alat Keselamatan Bekerja Diketinggian

...kan sebagaialat belayer pemanjat tebing berfungsi menjadi penahan jatuh. Selain itu ada juga Lanyard/cow tail/tali koneksi befungsi sebagai tali penghubung antara pekerja dan bidang kerja. I`D Self Braking Descenders Sebagai alat bntu turun melalui tali statik, alat ini dapat berhenti seketika bila handel pengendali dilepas sehingga beban jatuh akan tertahan. Mobile Fall Arrester/ASAP Sebagai alat pelindung diri berfungsi menjadi pengaman...

PRINSIP KEBIJAKAN PELAKSANAAN DAN PROGRAM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI RUMAH SAKIT (K3RS) Bagian 1

...a adalah beban fisik dan beban mental yang harus di tanggung oleh pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Contoh: pekerja yang bekerja melebihi waktu kerja maksimum dll. c.Lingkungan kerja adalah lingkungan yang terdekat dari seorang pekerja. Contoh: Seorang yang bekerja di bagian instalasi radiologi ( Kamar X Ray, kamar gelab, kedokteran, nuklir dan lain-lain). 2.Program Kesehatan dan Keselamatan kerja di rumah sakit (K3RS) program K3 di rumah...

K3 Rumah Sakit

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA K3 DI RUMAH SAKIT 3

...ditasi mengenai K3 RS. 3)Tenaga Paramedis yang mendaptkan pelatihan khusus yang terakreditasi mengenai K3 RS minimal 1 orang. 4)Tenaga Teknis lainnya yang mendapat pelatihan khusus yang terakreditasi mengenai K3 RS minimal 1 orang 5)Tenaga Kesmas K3 D3 dan S1 minimal 1 orang dan mendapat pelatihan khusus yang terakreditasi mengenai K3 RS. 6)Dokter/dokter gigi spesialis dan dokter umum/dokter gigi minimal 1 orang dengan sertifikat K3/hiperkes dan...

K3 Rumah sakit

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA K3 DI RUMAH SAKIT 1

...yang mendapatkan pelatihan tambahan yang berkaitan dengan K3 secara Umum serta mendapatkan pelatihan khusus yang terakreditasi mengenai K3 RS. 3)Dokter Spesialis kedokteran okupasi ( SpOk) dan S2 kedokteran Okupasi minimal 1 orang. (optional). 4)Tenaga Kesmas K3 D3 dan S1 minimal 2 orang yang mendapat pelatihan khusus yang terakreditasi mengenai K3 RS. 5)Dokter / dokter gigi spesialis dan dokter umum /dokter gigi minimal 1 orang dengan...

Jurnalk3.com

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA K3 RUMAH SAKIT 2

...amedis dengan sertifikat dalam bidang K3 (informal) yang mendaptkan pelatihan khusus yang terakreditasi mengenai K3 RS minimal 1 orang. 5)Tenaga paramedis yang mendapatkan pelatihan khusus yang terakreditasi mengenai K3 RS minama 1 orang. 6)Tenaga Teknis Lainnya dengan sertifikat dalam bidang K3 (informal) yang mendapat pelatihan khusus yang terakreditasi mengenai K3 RS minimal 1 orang. 7)Tenaga Teknis lainnya yang mendapat pelatihan khusus yang...