contoh proposal tentang migas

Pengaruh Penerangan yang Buruk

Penerangan dapat dikatakan “buruk” apabila memiliki intensitas penerangan yang rendah untuk jenis penerangan yang sesuai, distribusi yang tidak merata, mengakibatkan kesilauan, dan kurangnya kekontrasan. Para ahli berpendapat bahwa Selengkapnya...

Penyakit Akibat Kerja

Penyakit Akibat Kerja atau Occupational Disease adalah penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau penyakit yang mempunyai penyebab spesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerjaan, yang pada umumnya terdiri Selengkapnya...

Sejarah Keselamatan Kerja

Berdasarkan sumber-sumber yang ada, sebenarnya telah cukup di kenal pada tahun 2200 SM. Hal ini terjadi di kerajaan kuno Babylon dengan rajanya bernama Hammurabi, dimana sang raja membuat Selengkapnya...